1.
Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady bezpłatnego lub odpłatnego korzystania z Portalu znajdzkwiaciarnie.pl zwanym również Serwisem, w tym umożliwienia użytkownikom dostęp do oferowanej bazy wiedzy i informacji, wymiany informacji, komentarzy, ocen.

2.
Dostęp do serwisu znajdzkwiaciarnie.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Wyjątkiem stanowią osoby, których działania są niezgodne z Regulaminem i polskim prawem oraz przyjętymi normami społecznymi.

3.
Redakcja znajdzkwiaciarnie.pl nie odpowiada za publikacje, komentarze i opinie  zamieszczane przez Użytkowników.

3a.
Każdy Użytkownik  serwisu znajdzkwiaciarnie.pl, zamieszczając treść w jakimkolwiek miejscu na stronach serwisu znajdzkwiaciarnie.pl wyraża zgodę na upublicznienie jego numeru IP i/lub nazwę użytkownika.

3b. Każdy Użytkownik zamieszczając ogłoszenie, wpis, komentarz lub inną treść na stronach serwisu znajdzkwiaciarnie.pl w pełni akceptuje to, że bierze na siebie całą odpowiedzialność prawną powstania i istnienia ogłoszenia, wpisu, komentarza lub innej treści.

3c. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników na stronach serwisu znajdzkwiaciarnie.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

4.
Zabrania się umieszczania przez Użytkowników na stronach serwisu znajdzkwiaciarnie.pl treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady.  Niedozwolone jest również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (nazwiska, adresy, telefony itd.) innych osób lub firm bez ich zgody.

5.
Niedopuszczalne jest również samowolne umieszczanie przez Użytkowników na stronach serwisu znajdzkwiaciarnie.pl przekazów reklamowych oraz antyreklamowych jakichkolwiek firm czy osób a także wpisów, treści, komentarzy, informacji godzących w interes znajdzkwiaciarnie.pl lub dyskredytujących działalność znajdzkwiaciarnie.pl. Niedozwolone jest wpisywanie nazw istniejących firm, przedsiębiorstw, spółek bez porozumienia z serwisem znajdzkwiaciarnie.pl.


5a.
Wszelkie wpisy o charakterze reklamowym mogą być realizowane wyłącznie w porozumieniu z Biurem Obsługi serwisu znajdzkwiaciarnie.pl na podstawie zgłoszenia /zapytania w formie telefonicznej i e-mail. ? : tel. 609 220 636, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5b.
Serwis znajdzkwiaciarnie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3c, 4, 5  niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania Użytkownika w serwisie znajdzkwiaciarnie.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu. Użytkownik serwisu znajdzkwiaciarnie.pl przyjmuje to do wiadomości i akceptuje.

6.
Przy zamieszczaniu przez Użytkownika treści, serwis znajdzkwiaciarnie.pl zapisuje adres IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem przy zamieszczaniu wpisu. serwis znajdzkwiaciarnie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7.
Redakcja znajdzkwiaciarnie.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych stron, wpisów, artykułów, komentarzy z treści serwisu znajdzkwiaciarnie.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

8.
Użytkownicy znajdzkwiaciarnie.pl poprzez umieszczenie swoich ogłoszeń i innych treści, na stronach serwisu znajdzkwiaciarnie.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści oraz powoływanie się na nie w innych mediach, które te treści pobiorą do celów własnych.

9.
Każdy Użytkownik serwisu znajdzkwiaciarnie.pl zgadza się na używanie przez serwis znajdzkwiaciarnie.pl tzw. „cookies” . Dane gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

9.a
Użytkownik akceptuje warunki zawarte w Regulaminie i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883. Takie przetwarzanie danych ogranicza się do działalności reklamowych, promocyjnych i marketingowych prowadzonych przez serwis znajdzkwiaciarnie.pl
9.b. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze reklamowych, informacyjnym na wskazane przez siebie dane (włącznie: adres zamieszkania, e-mail, telefon)

10.
Redakcja znajdzkwiaciarnie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

11.
Wszelkie dane, artykuły, zdjęcia, informacje zamieszczone w serwisie znajdzkwiaciarnie.pl są chronione i zastrzeżone jako prawa majątkowe znajdzkwiaciarnie.pl, a wszelkie próby kopiowania, przepisywania oraz publikowania tych danych bez zgody znajdzkwiaciarnie.pl  są zabronione.

12. Użytkownik korzystający z ogłoszeń płatnych (wyróżnienia, dodatkowe funkcje inne niż dostępne jako nieodpłatne) dokonuje płatności elektronicznej na podstawie cennika lub oferty zamieszczonej w serwisie znajdzkwiaciarnie.pl

12a. Użytkownik serwisu znajdzkwiaciarnie.pl oświadcza, że zapoznał się z tabelą opłat zamieszczoną w serwisie znajdzkwiaciarnie.pl w zakładce "Cennik".

12b. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, są dokonywane za ściśle określone funkcje, wybrane przez Użytkownika świadomie i po zapoznaniu się z wszelkimi opisami, instrukcjami.

13. Redakcja znajdzkwiaciarnie.pl oświadcza, iż dokona wszelkich starań co do prawidłowego działania systemu obsługi kont Użytkowników i prawidłowego funkcjonowania serwisu znajdzkwiaciarnie.pl, jednak nie odpowiada :

13a. za wadliwą pracę sieci w wyniku działania siły wyższej i/lub wyłącznej winy innych operatorów, których sprzęt i/lub łącza wykorzystywane były przy korzystaniu
przez Użytkownika z sieci internet.

13.b za niewłaściwą konfigurację sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania eksplorującego zasoby sieci internet posiadanego przez Użytkownika.Dane firmy:

znajdzkwiaciarnie.pl

86-300 Grudziądz

tel: +48 609 220 636

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kwiaciarnie wg lokalizacji